İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Liderlik Öğrenilebilir mi?

Business man hand drawing a graph

Vizyon bir firmanın vaadidir. Lider bu vaadi belirleyen ve gerçekleştirebilen kişidir.

Bir orkestra düşünün. Orkestralar, farklı gruplar altında toplanmış pek çok enstrümandan oluşuyor. Yaylı çalgılar, vurmalı çalgılar, üflemeli çalgılar, hem birlikte uyum içinde hareket ediyorlar, hem de her bir enstrüman kendi çalması gereken partiden sorumlu. Örneğin; üflemeli çalgılar içinde yalnız iki obua, iki klarinet, iki flüt ve iki korno olduğunu hayal edelim. Üflemeli çalgılar; tahta üflemeliler ve bakır üflemeliler olarak iki ayrı departmansa, obua, klarinet, flüt ve korno, enstrüman olarak birer birimdir. Bakır üflemeliler departmanında iki korno olmasına karşın, her bir kornonun çalması gereken parti farklı olabilir. Orkestrada her departman, hem kendi grup şefini hem de orkestra şefini gözlemlemelidir. Bunun yanı sıra her birim bir diğer birimi dinlemek, bilmek ve hissetmek zorundadır. 

Çalınan eserin özgünlüğü orkestraya ama daha çok da orkestra şefine aittir. Bilgi ve beceri ile donanmış, kendi üzerine düşen görevleri yerine getirmiş, sorumluluk bilinci gelişkin orkestra üyeleri, orkestra şefi ile birlikte tek bir hedefe odaklanmışlardır; kendi performanslarının en üstüne çıkabilmek. Bir konser, her bir orkestra üyesinin, orkestra şefinin ve toplu olarak orkestranın zaferidir.

 Peki liderlik öğrenilebilir mi?  

Sorularınız ve daha fazla bilgi için ke@karacaerdem.com